Oferujemy Państwu bezpłatną poradę wstępną oraz analizę sprawy.

Profesjonalista, czyli adwokat, daje gwarancję uzyskania najwyższej kwoty odszkodowania i zadośćuczynienia, bowiem stosownie do art. 87 § 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego przysługuje mu uprawnienie do bycia pełnomocnikiem procesowym i reprezentacji poszkodowanego w postępowaniu sądowym. Jest to kwestia decydująca o wysokości otrzymywanych kwot przez poszkodowanych, gdyż zakłady ubezpieczeń wprawdzie mają obowiązek same przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i likwidacyjne, jednakże wypłacane przez ubezpieczycieli kwoty na rzecz poszkodowanych są często wielokrotnie niższe niż zasądzane przez Sądy.

W sprawach odszkodowawczych Kancelaria świadczy usługi na wszystkich etapach i przed wszystkimi organami. Począwszy od zgłoszenia szkody do reprezentacji w postępowaniu likwidacyjnym prowadzonym przez zakłady ubezpieczeń lub inne podmioty odpowiedzialne, aż do zakończenia sprawy w postępowaniu sądowym i windykacyjnym.

Prowadzimy sprawy o odszkodowania wynikające m.in. z:

  • wypadków komunikacyjnych,
  • wypadków przy pracy,
  • wypadków w rolnictwie,
  • błędów medycznych,
  • umów ubezpieczeń,
  • niewykonania umów,
  • czynów niedozwolonych,
  • innych zdarzeń losowych.